🎉 Vi har lansert vår nye WordPress-plugin! Last ned nå

Å oversette på tvers av kulturer: Formell eller uformell skriving?

Når en tekst skal oversettes fra et språk til et annet, må oversetteren blant annet ta hensyn til graden av formalitet i originalteksten. I noen tilfeller kan originalteksten være ganske formell, i andre tilfeller mer uformell. Avhengig av hvilket publikum den oversatte teksten er beregnet på, må oversetteren noen ganger justere formalitetsnivået i oversettelsen. I Nederland er det vanlig å skrive uformelt, mens det i Norge er mer Tyskland formell skriving er mer vanlig. Clonable kan ta hensyn til dette fra starten av for mange språk, slik at du som bruker ikke trenger å bekymre deg for dette.

For det opprinnelige nettstedet

Det er noen ting du må huske på når du vurderer om du skal skrive formelt eller uformelt i teksten din.

Tenk først på hvem publikummet ditt er. Hvis du skriver for et generelt publikum, kan du sannsynligvis slippe unna med et mer uformelt språk. Men hvis du skriver for et bestemt publikum, for eksempel et profesjonelt eller akademisk publikum, må du bruke et mer formelt språk.

For det andre bør du vurdere formålet med det du skriver. Hvis du skriver noe som skal leses av et bredt publikum, bør du sørge for at språket ditt er klart og lett å forstå. Hvis du derimot skriver noe som er beregnet på et bestemt publikum, kan du bruke et mer spesialisert eller teknisk språk.

For oversettelse

Ta hensyn til publikums kultur. I noen kulturer er formelt språk normen, mens uformelt språk er vanligere. Du må bruke riktig formalitetsnivå for målgruppen din. Oversettelse mellom kulturer kan være utfordrende, særlig når det gjelder å skrive formelt eller uformelt. I Nederland er det vanlig å skrive uformelt, mens det i Tyskland er mer vanlig å skrive formelt.

Eksempler

Følgende setninger er skrevet i en uformell stil.

1. Jeg er sulten! Jeg henter noe å spise og ringer deg tilbake.

2. Vi må fullføre dette før vi kan gå noe sted.

3. Når du skriver oppgaver for klassen, husk å bruke en mer formell stil enn når du snakker med vennene dine.

4. Gi meg beskjed hvis du trenger hjelp.

5. Du tar feil! Jeg betalte tjuefem dollar for det!

Følgende setninger er skrevet i en formell stil.

1. Jeg vil helst at du skrur ned TV-en.

2. Ifølge et øyenvitne fant hendelsen sted rundt klokken tre på ettermiddagen.

3. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av uken.

4. Kan du delta på møtet i morgen?

5. Elevene skal melde seg umiddelbart når de kommer inn i klasserommet.

6. Deltakerne inviteres til å velge det elementet de ønsker.

 

Konklusjon og tips

Bestem formålet med teksten og målgruppen den er beregnet på.

er det viktig å bestemme om du skal skrive uformelt eller formelt. Hvis du for eksempel skriver et brev til en venn, er uformelt mer passende enn hvis du skriver et offisielt dokument for en arbeidsgiver.

Bruk riktig tone.

Uformell skriving kan være vennlig og avslappet, mens formell skriving er formell og profesjonell. Prøv å tilpasse tonen i teksten til formålet og målgruppen den er ment for.

Bruk riktig ordvalg.

I uformell skriving er det vanlig å bruke korte og enkle ord, mens formell skriving krever mer formelle og komplekse ord. Prøv å velge de ordene som passer best til tonen og formålet med teksten din.

Bruk riktig setningsstruktur.

I uformell skriving er det vanlig å bruke korte og enkle setninger, mens formell skriving krever mer komplekse setninger. Prøv å konstruere setninger på en måte som passer best til tonen og formålet med teksten din.

Bruk riktig tegnsetting.

I uformell skriving er det vanlig å bruke mindre formell tegnsetting, som forkortelser og utropstegn, mens formell skriving krever mer formell tegnsetting, som komma og punktum. Prøv å bruke den tegnsettingen som passer best til tonen og formålet med teksten din.

Generelt er det viktig å ta hensyn til formålet og målgruppen du skriver for, og å bruke riktig tone, ordvalg, setningsoppbygging og tegnsetting. Hvis du følger disse hovedpunktene, vil teksten din virke bra på leserne, og de vil forstå hva du prøver å si.

Har du fortsatt spørsmål?

Fyll deretter ut skjemaet nedenfor.

Relaterte blogger: