🎉 Vi har lansert vår nye WordPress-plugin! Last ned nå

Generelle vilkår og betingelser

Clonable ("Clonable" og/eller "vi") tilbyr deg en plattform i henhold til følgende vilkår og betingelser, som ikke er gjenstand for forhandling og kan endres etter varsel til deg etter Clonable sitt eget skjønn, med forbehold om bestemmelsene i vilkårene nedenfor. Ved å akseptere og godta vilkårene i denne Plattformavtalen ("Avtalen") ved å; (a) velge "Jeg godtar" disse vilkårene, (b) fullføre registreringsprosessen (c) ved å bruke Plattformen på noen måte, for eksempel ved å laste ned eller laste opp innhold eller bruke tjenestene som Clonable og/eller tredjeparter gjør tilgjengelig gjennom Plattformen, blir du kunde av Clonable og du godtar følgende vilkår og inngår en juridisk og bindende avtale med Clonable. I denne avtalen vil alle henvisninger til deg og/eller din og/eller brukeren og/eller kunden referere til parten som inngår denne avtalen med Clonable.

Oversikt

Clonable tilbyr visse tjenester på eller gjennom nettstedet vårt, www.Clonable.net (og andre, muligens oversatte domenenavn, som www.Clonable.online osv. Plattformen tilbyr en multifunksjonell oversettelsestjeneste som lar deg konvertere ditt lokale nettsted til et flerspråklig og/eller flernasjonalt nettsted ("den klonbare tjenesten"). Avtalen gjelder for Clonable-tjenesten. Alt innhold og alle tjenester som gjøres tilgjengelig via plattformen, og som ikke ble gjort tilgjengelig på datoen "Sist revidert den" nederst, vil automatisk bli ansett som en del av Clonable-tjenesten når den først gjøres tilgjengelig via plattformen.

Aksept av vilkårene / opptak

Du kan ikke bruke Plattformen hvis du ikke godtar vilkårene i Avtalen. Du kan heller ikke bruke plattformen hvis (i) lokale lover og forskrifter forbyr deg å bruke plattformen, eller (ii) du ikke er i stand til å inngå en bindende avtale med Clonable. Ved å bruke plattformen erklærer og garanterer du at du har rett, myndighet og kapasitet til å inngå denne avtalen og til å overholde alle vilkårene i avtalen.

Retningslinjer for personvern

Clonable's praksis for beskyttelse og innsamling av informasjon gjenspeiles i Clonable personvernerklæring. Du godtar at Clonable bruker opplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen.

Registrering

En forutsetning for at du skal kunne bruke Clonable-tjenesten og -plattformen er at du er den juridiske eieren av nettstedet du bruker plattformen og Clonable-tjenesten i forbindelse med. I tillegg er det en forutsetning at du eier alle immaterielle rettigheter i forbindelse med dette (eller en juridisk fullmektig for nettstedets eier). Du må registrere deg på Clonable hvis du ønsker å bruke Clonable-tjenesten og -plattformen. For å registrere deg på Clonable må du oppgi en gyldig e-postadresse (som vil bli brukt som en unik identifikator for kontoen din), navnet ditt og et passord. Du er eneansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen din, og samtykker i å ikke overføre, låne ut eller på annen måte overføre e-postadressen eller passordet ditt, din bruk av eller tilgang til Clonable-tjenesten og -plattformen til noen tredjepart. Du er også eneansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din. Du kan når som helst endre passordet ditt eller andre kontoopplysninger ved å følge instruksjonene som er tilgjengelige på profilsiden din. Du samtykker i å umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd knyttet til kontoen din eller Clonable-tjenesten, og å sikre at du "logger ut" / lukker kontoen din (hvis aktuelt) på slutten av hver økt.

Når du bruker Clonable-tjenesten og -plattformen, godtar du å: (i) oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig informasjon om deg når plattformen ber om det, og (ii) vedlikeholde og oppdatere slik informasjon etter behov for å holde den aktuell, fullstendig og nøyaktig. Hvis informasjonen du oppga under den første registreringen er feil, forbeholder Clonable seg retten til umiddelbart å avslutte kontoen din og din rett til å bruke Clonable-tjenesten og plattformen. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke overholder noen av de foregående forpliktelsene.

Betaling

De ulike gebyrstrukturene og gebyrene som skal betales for Clonable-tjenesten er angitt på plattformen ("Gebyrene") eller er angitt i en egen kontrakt for deg som kunde. Clonable -tjenestene vil bli utført av Clonable etter at Clonable har akseptert den elektroniske registreringen og full betaling av de relevante avgiftene for Clonable-tjenesten som angitt på plattformen eller i den spesielle kontrakten som er inngått med deg som kunde.

Clonable kan justere avgiftene for Clonable-tjenesten en gang i året den 1. januar ved hjelp av CBS' konsumprisindeks for inflasjonsjustering. Hvis inflasjonen er høyere enn 2 % per måned, kan Clonable justere prisen månedlig ved hjelp av CBS' konsumprisindeks.

Ved oppsigelse av abonnementet må du overholde en oppsigelsesfrist på én kalendermåned. Vær oppmerksom på at det også er en minimumsvarighet for abonnementet, som angitt på plattformen.

Ved manglende betaling av gebyrer som skyldes deg, blant annet på grunn av tilbakeførsel, svindel, avvist kredittkort eller av en hvilken som helst annen grunn, har Clonable rett til umiddelbart å suspendere eller avslutte din tilgang til plattformen og Clonable-tjenestene, uten at det berører retten til å inndrive alle skyldige beløp fra deg eller andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelige for Clonable.

Clonable forbeholder seg retten til å endre sine betalingsregler og gebyrer for Clonable-tjenester fra tid til annen, og slike endringer trer i kraft umiddelbart. Alle gebyrer og andre avgifter skal betales i den valutaen som er angitt på plattformen. Hvis ingen valuta er angitt, er alle gebyrer oppgitt i EUR og er eksklusive alle gjeldende skatter i den aktuelle jurisdiksjonen (inkludert, men ikke begrenset til, MVA, der det er aktuelt).

Du samtykker i å betale Clonable avgiftene for alle klonbare tjenester du kjøper fra Clonable. Du samtykker videre i at du er ansvarlig for betaling av alle gjeldende skatter og avgifter som skal betales i den relevante jurisdiksjonen der avtalen finner sted.

Betalinger for Clonable-tjenestene gjøres via et sikkert tredjepartsnettsted. Du erkjenner og godtar imidlertid at Internett-overføringer ikke kan garanteres å være helt sikre eller private, og at all informasjon du oppgir (inkludert kredittkortinformasjon) potensielt kan leses og/eller fanges opp av en tredjepart. Clonable er ikke ansvarlig for avlytting og/eller "hacking" av data eller annen uautorisert tilgang til informasjon du oppgir i forbindelse med Clonable-tjenestene.

Lisens til å bruke og få tilgang til Clonable-tjenesten

Clonable gir deg herved, og du aksepterer herved, en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens ("lisens") til å bruke plattformen til å bruke Clonable-tjenesten. Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker, patenter osv.) som er dokumentert eller nedfelt i og/eller knyttet til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til, programvarekoden, brukerhåndbøker og all annen dokumentasjon) er og skal forbli Clonable sin eksklusive eiendom. Ingenting i denne avtalen og/eller tildelingen av lisensen skal utgjøre et avkall på Clonables' immaterielle rettigheter i henhold til noen lov. Lisensen omfatter ikke videresalg eller kommersiell bruk av plattformen, Clonable-tjenesten eller dens innhold; ingen avledet bruk av denne plattformen, Clonable-tjenesten eller dens innhold; eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy. Plattformen, Clonable-tjenesten eller deler av den kan ikke reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges, besøkes eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Clonable. Det er heller ikke tillatt å kopiere eller imitere hele eller deler av plattformens design eller utseende. Disse er beskyttet av immaterielle rettigheter. Clonable kan fra tid til annen lansere nye verktøy og ressurser på plattformen eller introdusere andre tjenester og/eller funksjoner for plattformen. Alle nye tjenester og funksjoner vil være underlagt denne avtalen, samt eventuelle tilleggsvilkår vi måtte utstede for disse spesifikke tjenestene eller funksjonene. Hva som utgjør misbruk av plattformen, avgjøres av Clonable etter eget skjønn. Clonable forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din hvis Clonable fastslår at du ikke har overholdt avtalen.

Begrensning av bruk av innhold

Du erkjenner at Plattformen kan inneholde informasjon, programvare, fotografier, video, tekst, grafikk, musikk, lyd eller annet materiale (samlet kalt "Innhold") som er beskyttet av opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter, og at disse rettighetene er gyldige og beskyttet i alle former, medier og teknologier som eksisterer nå eller vil bli utviklet i fremtiden. Hele innholdet, samlet sett, er beskyttet i henhold til nederlandske lover om opphavsrett som et kollektivt verk, og vi har opphavsrett til utvelgelse, koordinering, tilrettelegging og forbedring av slikt innhold. Endring av innholdet eller bruk av innholdet til andre formål, inkludert bruk av slikt innhold på et annet nettsted eller i et nettverksbasert datamiljø, er strengt forbudt. Med mindre annet er uttrykkelig godkjent av oss skriftlig på forhånd, samtykker du i å ikke reprodusere, videredistribuere, selge, modifisere, leie ut, lease, låne ut, tilpasse, oversette, lage avledede verk basert på dette (helt eller delvis), dekompilere, reversere, demontere eller på annen måte helt eller delvis redusere plattformen eller Clonable-tjenesten, inkludert innhold. Navnet Clonable og logoen tilhører Clonable. Alle andre varemerker som vises på plattformen, er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Våre partnere kan også ha ytterligere eiendomsrettigheter til innholdet de gjør tilgjengelig gjennom Clonable-tjenesten og -plattformen. Handelsnavnene, varemerkene og tjenestemerkene som eies av oss, registrerte eller uregistrerte, kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er våre, på en måte som er egnet til å skape forvirring. Ingenting på plattformen skal tolkes slik at det implisitt, ved estoppel eller på annen måte gir noen lisens eller rett til å bruke noen av våre handelsnavn, varemerker eller tjenestemerker uten vårt uttrykkelige skriftlige forhåndssamtykke.

Produktkvalitet

Clonable forsøker å være så nøyaktig som mulig. Clonable garanterer imidlertid ikke at produktbeskrivelser, tekst og/eller annen oversatt informasjon fra nettstedet ditt er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, aktuell og/eller feilfri. Uavhengig av ansvarsfraskrivelsen for kvalitetssikring som er spesifisert ovenfor, vil Clonable, uten å være forpliktet til det, bruke brukeratferden på nettstedet ditt til å forbedre produktkvaliteten på Clonable-tjenesten. Du samtykker i at verken Clonable, eller dets tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører skal holdes ansvarlig for unøyaktig, ufullstendig, upålitelig eller feilaktig drift med hensyn til Clonable-tjenestene og oversatt informasjon på nettstedet ditt.

Materiale som sendes inn via plattformen

Definisjonen av "materiale som sendes inn via Clonable-tjenesten og -plattformen" heri er alle data, informasjon, tekst, programvare, lydfiler, bilder, fotografier, grafikk, video, meldinger, filer, lenker eller annet materiale ("materiale") på nettstedet ditt, enten det er skriptet, skjult med passord eller på annen måte beskyttet. Materialet vil være underlagt Clonable-tjenesten, som vil omfatte overføring av materialet til en tredjepart slik at vi kan utføre Clonable-tjenesten. Du samtykker i at hvis du legger ut materiale via plattformen, gir du automatisk Clonable og dets etterfølgere og tilordnede en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, evigvarende, ikke-gjenkallelig lisens, i og til materialet, til å bruke, laste ned og skrive ut, vise, endre, publisere og tilpasse dem helt eller delvis for å utføre Clonable-tjenesten. Du er eneansvarlig for alt materiale som sendes, legges ut eller distribueres av deg via plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, innholdet i din e-postkommunikasjon, informasjon, anmeldelser, brukervurderinger, fotografier eller bilder som legges ut eller relatert materiale. Ved å sende inn materiale til nettstedet ditt, erklærer og garanterer du at du eier alle rettigheter, eiendomsrett og interesser i slikt materiale og avbildninger i slikt materiale. Du erkjenner og samtykker i at (a) vi forbeholder oss retten (men har ingen forpliktelse) til å evaluere materialet før vi tillater at det legges ut eller på annen måte lagres via plattformen i forbindelse med Clonable-tjenesten; og (b) vi kan, etter eget skjønn, ta noen eller alle av følgende handlinger: (i) overvåke innsending av materiale; (ii) endre, slette eller nekte å legge ut eller tillate at materiale legges ut eller lagres; og/eller (iii) avsløre materiale eller kommunikasjon via plattformen, og omstendighetene rundt overføringen, til: (a) tredjeparter for å drive Clonable-tjenesten og -plattformen; (b) overholde gjeldende lover; (c) svare på forespørsler fra myndighetene; (d) overholde gyldige rettslige prosesser; (e) beskytte rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendommen til Clonable, besøkende på plattformen eller offentligheten; (f) gjøre det mulig for oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi kan bli påført og/eller (g) håndheve avtalen; og/eller (iv) dele materialet med relevante myndigheter og finansinstitusjoner, hvis Clonable etter eget skjønn fastslår at: (a) du forsøker å svindle Clonable; (b) du begår bedrageri eller andre forbudte transaksjoner; (c) du begår kriminell aktivitet; eller (d) materialet er av hatefull natur. Under ingen omstendigheter vil vi, eller våre ansatte, ledere, styremedlemmer, aksjonærer, agenter, representanter eller tilknyttede selskaper, være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av at du stoler på materialet. I tillegg har vi ingen kontroll over, og skal ikke være ansvarlig for skader som oppstår som følge av tredjeparters bruk (inkludert, men ikke begrenset til, republisering) eller misbruk av informasjon som frivillig avsløres gjennom noen del av Clonable-tjenesten og -plattformen. I henhold til vilkårene i denne avtalen kan du ikke laste opp, lagre, distribuere, overføre, vise, fremføre, gjøre tilgjengelig eller på annen måte kommunisere offentlig materiale som du ikke har de nødvendige rettighetene til. Spesielt kan uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale i materialet ditt (inkludert reproduksjon, distribusjon, endring, tilpasning, offentlig visning, offentlig fremføring, utarbeidelse av avledede verk, tilgjengeliggjøring eller annen offentlig kommunikasjon via plattformen) krenke tredjeparters rettigheter og er strengt forbudt. Slike krenkelser kan føre til oppsigelse av avtalen og din tilgang til plattformen, og kan også føre til sivile eller strafferettslige skritt mot deg av eller på vegne av den relevante rettighetshaveren.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Plattformen kan inneholde lenker, eller tredjepartsinnhold kan inneholde lenker, til andre nettsteder eller ressurser. Fordi vi ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, erkjenner og godtar du at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og at vi ikke støtter eller er ansvarlige for innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale (samlet kalt "tredjepartsmateriale") som er tilgjengelig via eller finnes på slike nettsteder eller ressurser. Du er innforstått med at du kan bli eksponert for tredjepartsmateriale som er støtende, uanstendig eller anstøtelig. Du erkjenner og godtar videre at vi ikke skal være ansvarlige, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket direkte eller indirekte av din bruk av eller tillit til slikt tredjepartsmateriale som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller ressurser.

Tilgjengelighet

Clonable forplikter seg til å gjøre rimelige anstrengelser for å forsøke å tilby Clonable tjenester og tilgang til plattformen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det vil imidlertid være tilfeller der tilgangen til Plattformen vil bli avbrutt på grunn av vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner, noe du erkjenner er en nødvendig funksjon som utføres av Clonable, eller på grunn av svikt i telekommunikasjonsforbindelser og utstyr utenfor Clonable s kontroll. Clonable påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap av inntekter som måtte oppstå. Clonable kan endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, Plattformen, eller deler av den, med eller uten varsel til deg.

Brukergaranti, skadesløsholdelsesplikt og ansvarsfraskrivelse

Du erklærer og garanterer at: (a) du eier de immaterielle rettighetene, eller har innhentet alle nødvendige lisenser og tillatelser, til å bruke Materialet i samsvar med din bruk i forbindelse med Plattformen eller som ellers tillatt i henhold til Avtalen; (b) du har de nødvendige rettighetene til å gi lisensen som beskrevet i Avtalen (c) du har fått tillatelse fra alle personer som er avbildet i materialet til å bruke materialet slik det er angitt i avtalen, inkludert distribusjon, offentlig visning, offentlig fremføring og reproduksjon av materialet, og (d) materialet ikke krenker noen immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter, inkludert retten til publisitet eller personvern, til noen person, selskap eller enhet, eller annen tredjepart. Du samtykker i å holde Clonable og dets aksjonærer, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, co-branders eller andre partnere og lisensgivere skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av eller er et resultat av materialet ditt, din bruk av plattformen din tilkobling til plattformen, ethvert krav om at materialet ditt har forårsaket skade på noen andre, enhver avtale mellom deg og noen andre som annonserer eller markedsfører gjennom plattformen, ditt brudd på vilkårene i avtalen eller ditt brudd på noen som helst rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter.

Avvisning av garantier

Du forstår og samtykker uttrykkelig i at, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov: Plattformen og innholdet leveres av Clonable "som det er", uten noen form for garanti, verken uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på annen måte, inkludert underforståtte garantier om eiendomsrett, ikke-krenkelse, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Uten å begrense det følgende, gir Clonable og dets lisensgivere ingen garanti for at (a) plattformen og innholdet vil oppfylle dine krav eller være kontinuerlig tilgjengelig, uavbrutt, tidløs, sikker eller feilfri; (b) resultatene som oppnås ved bruk av plattformen og innholdet vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (c) kvaliteten på plattformen og innholdet vil oppfylle dine forventninger; eller at (d) eventuelle feil eller mangler i plattformen eller innholdet vil bli rettet. Ingen råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som du får fra Clonable eller gjennom eller ved bruk av plattformen og innholdet, vil skape noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt i vilkårene. Clonable fraskriver seg spesifikt ethvert ansvar i forhold til handlinger som oppstår som følge av brukerens bruk av eller deltakelse på en plattform og som oppstår som følge av plattformen og innholdet. Alt innhold som lastes ned som et resultat av Clonable-tjenesten, gjøres tilgjengelig eller på annen måte innhentes gjennom bruk av plattformen, er tilgjengelig etter eget skjønn og risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datasystemet ditt eller tap av data som følge av nedlastingen. Clonable Clonable påtar seg intet ansvar for datavirus eller lignende kode som lastes ned til plattformbrukerens datamaskin. Clonable påtar seg intet ansvar for plattformer eller materiale som leveres av tredjeparter som er tilgjengelige via lenkede nettsteder. gir ingen erklæringer eller garantier om, og skal ikke ha noe ansvar for, slike tredjeparter, deres innhold eller plattform. All kontakt med slike tredjeparter skjer på brukernes eget ansvar. Ledere, verter, deltakere, moderatorer og andre tredjeparter er ikke autoriserte talspersoner for Clonable, og deres synspunkter gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Clonable. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, har Clonable ikke noe ansvar i forbindelse med materiale som stammer fra immaterielle rettigheter, ærekrenkelser, personvern, publisitet, uanstendighet eller andre lover. Clonable fraskriver seg også alt ansvar i forbindelse med bruk, misbruk, tap, endring eller utilgjengelighet av materiale. Clonable er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg som følge av at noen andre bruker passordet, kontoen eller kontoinformasjonen din i forbindelse med plattformen, med eller uten din viten.

Begrensning av ansvar

Clonable, dets aksjonærer, ledere, styremedlemmer, ansatte, partnere, lisensgivere eller leverandører skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg eller noen andre for spesielle, tilfeldige, indirekte skader, følgeskader eller straffeerstatninger av noe slag, inkludert skader som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste. uansett om de kunne forutses eller ikke, eller om Clonable har blitt informert om muligheten for slike skader, eller basert på en hvilken som helst ansvarsteori, inkludert brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen erstatningsrett, eller andre krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av eller tilgang til plattformen eller innholdet. Ingenting i vilkårene skal begrense eller utelukke Clonablesitt ansvar for grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Clonable eller dets ansatte, eller for dødsfall eller personskade. Clonable Clonable og dets aksjonærers, tilknyttede selskapers, lisensgiveres og leverandørers totale ansvar i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen er begrenset til det månedlige beløpet som er spesifisert i avtalen mellom og deg. Denne begrensningen gjelder selv om Clonable har blitt informert om muligheten for slike skader og til tross for at det vesentlige formålet med et begrenset rettsmiddel ikke er oppfylt.

Forpliktelse knyttet til proprietær informasjon

Du erkjenner at Clonable har enerett, eiendomsrett og interesse i immaterielle rettigheter knyttet til plattformen og Clonable -tjenestene. "Immaterielle rettigheter" betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse og alle andre immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, de rettighetene som følger av de klonbare tjenestene og plattformen. Du erkjenner at du ikke har noen rett, tittel eller interesse i de immaterielle rettighetene på plattformen, inkludert innhold som stammer fra den allsidige oversettelsestjenesten som gjør det mulig for deg å konvertere ditt lokale nettsted til et flerspråklig nettsted, bortsett fra retten til å bruke slike immaterielle rettigheter på plattformen som uttrykkelig angitt i denne avtalen. Du skal treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte rettighetene til Clonable som beskrevet i dette punkt 16, og på forespørsel fra Clonable skal du treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte Clonables eierskap til slike rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, å utføre alle dokumenter.

Oppsigelse og endring av Clonable-tjenesten

Du samtykker i at vi etter eget skjønn kan avslutte passordet ditt, kontoen din (eller deler av den) eller bruken av Clonable-tjenesten og -plattformen, og fjerne og kaste alt materiale på plattformen, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, hvis vi mener at du har brutt eller handlet i strid med avtalens bokstav eller ånd. Vi vil også avslutte kontoen din hvis vi mottar pålitelig informasjon om at du har brutt loven, og vi vil samarbeide med politimyndighetene i slike saker. Vi kan også, etter eget skjønn og når som helst, slutte å levere Clonable-tjenesten eller deler av den, med eller uten varsel. Du samtykker i at enhver oppsigelse av din tilgang til plattformen i henhold til en hvilken som helst bestemmelse i avtalen kan skje uten varsel, og erkjenner og samtykker i at vi umiddelbart kan deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer på kontoen din, og/eller forhindre ytterligere tilgang til slike filer eller Clonable-tjenesten. Du samtykker videre i at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for eventuell oppsigelse av din tilgang til plattformen. Vi forbeholder oss retten til når som helst og fra tid til annen, midlertidig eller permanent, helt eller delvis å: (a) endre eller avslutte Clonable-tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til (i) å begrense tiden Clonable-tjenesten er tilgjengelig, (ii) å begrense tillatt bruk av Clonable-tjenesten, og (iii) å begrense eller avslutte en brukers rett til å bruke Clonable-tjenesten, med eller uten varsel; (b) kreve gebyrer i forbindelse med bruk av Clonable-tjenesten; (c) endre og/eller frafalle gebyrer som kreves i forbindelse med Clonable-tjenesten; og/eller (d) tilby muligheter til noen eller alle brukere av Clonable-tjenesten. Du samtykker i at verken vi eller noen av våre tilknyttede selskaper skal være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endring, suspensjon eller oppsigelse av Clonable-tjenesten, helt eller delvis, eller av noen tjeneste, innhold eller funksjon som tilbys gjennom plattformen. Vi kan tilbakekalle dine registreringsprivilegier og/eller iverksette andre hensiktsmessige tiltak for å håndheve disse retningslinjene hvis vi blir gjort oppmerksom på brudd. Videre kan vi, etter eget skjønn, avslutte kontoen din eller deltakelsen din i en hvilken som helst funksjon av Clonable-tjenesten og -plattformen uansett grunn. ClonableClonables retningslinjer for refusjon og avbestilling utgjør en del av, og er innlemmet i, Clonables tjenestevilkår (klikk her for retningslinjer for refusjon og avbestilling). Som en betingelse for å registrere deg på Clonable og bruke Clonable-tjenestene, bekrefter du uttrykkelig at du har lest og forstått retningslinjene for refusjon og avbestilling og godtar å være bundet av vilkårene. Hvis du på noe tidspunkt er uenig i retningslinjene for refusjon og kansellering eller deler av dem, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte all bruk av Clonable-tjenestene og avslutte kontoen din. Vær imidlertid oppmerksom på at alle transaksjoner som har funnet sted før datoen for en slik oppsigelse, fullt ut vil være underlagt vilkårene i retningslinjene for refusjon og kansellering.

Brukeratferd

Du samtykker til ikke å få tilgang til eller forsøke å få tilgang til Plattformen på noen annen måte enn gjennom grensesnittet som leveres av Clonable eller omgå eventuelle tilgangs- eller bruksbegrensninger som er etablert av Clonable for å forhindre viss bruk av Plattformen.

Du samtykker i å ikke bruke, eller oppfordre eller tillate andre å bruke plattformen til å:

 • Dele materiale som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, ulovlig, injurierende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, barnepornografisk, utuktig, blasfemisk, krenkende for andres privatliv, hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende;
 • Forfølge, skremme og/eller trakassere en annen person;
 • Å oppfordre andre til å begå vold;
 • Skade mindreårige på noen måte;
 • Dele materiale som du ikke har rett til i henhold til loven eller et kontrakts- eller tillitsforhold;
 • Dele materiale som krenker immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter til noen part;
 • Falskt utgi deg for å være en person eller enhet, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;
 • Bruke plattformen eller materialet på en slik måte at en bruker villedes til å tro at han/hun er i direkte kontakt med Clonable;
 • Dele materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 • Få tilgang til eller bruke plattformen på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke en Clonable -server eller nettverkene som er koblet til en Clonable -server;
 • Tilsiktet eller utilsiktet forstyrrelse eller avbrudd av plattformen eller brudd på lover knyttet til tilgang til eller bruk av plattformen, brudd på krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til plattformen, eller deltakelse i aktiviteter som er forbudt i henhold til avtalen;
 • Forstyrre sikkerheten til, eller på annen måte forårsake skade på, plattformen, materialer, kontoer, passord, servere eller nettverk som er koblet til eller tilgjengelig via plattformen eller tilknyttede eller lenkede nettsteder;
 • Forstyrre, forstyrre eller hindre andre brukere i å bruke eller nyte plattformen eller materialet, eller andre tilkoblede eller lenkede nettsteder, plattformer eller innhold;
 • Få tilgang til eller forsøke å få tilgang til materiale som du ikke er autorisert til eller på noen måte som ikke er gjort tilgjengelig via plattformen;
 • Reprodusere, selge, bytte, videreselge eller utnytte for noe kommersielt formål, noen del av materialet, bruk av plattformen eller materialet, eller tilgang til plattformen eller materialet;
 • Hosting av plattformen, på abonnementsbasis eller på annen måte, uten tillatelse fra Clonable, inkludert en tilknyttet applikasjon, for å gjøre det mulig for en tredjepart å bruke plattformen til å opprette, overføre eller beskytte materiale;
 • svindle, ærekrenke eller på annen måte krenke andres juridiske rettigheter (som retten til privatliv og offentlighet), eller
 • Delta i annen atferd som etter Clonable sitt eget skjønn anses som upassende, utillatelig eller anstøtelig.

I tillegg godtar du å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter som en betingelse for å bruke Clonable-tjenesten.

For å gjøre det mulig for oss å beskytte kvaliteten på våre produkter og tjenester, gir du herved våre ansatte og representanter tillatelse til å få tilgang til kontoen din og dataene dine av en hvilken som helst grunn etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss også retten til, men påtar oss ikke ansvaret for, å overvåke eller gjennomgå atferden din mens du bruker Clonable-tjenesten og -plattformen. Din bruk av Clonable-tjenesten og -plattformen er underlagt alle gjeldende lokale, provinsielle, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. Du erkjenner videre at du er ansvarlig for å skaffe eller tilby alle tilgangslinjer, telefon- og datautstyr (inkludert modem) eller andre enheter som er nødvendige for å få tilgang til plattformen, og betale alle kostnader i forbindelse med dette.

Myndighetsspørsmål

Plattformen kontrolleres og drives av Clonable fra Nederland, og er ikke ment å underlegge Clonable lovene eller jurisdiksjonen i noe annet territorium enn Nederland. Clonable representerer eller garanterer ikke at Clonable-tjenesten og -plattformen eller noen del av den er egnet eller tilgjengelig for bruk i noen bestemt jurisdiksjon. De som velger å få tilgang til plattformen, gjør det på eget initiativ og på egen risiko, og er ansvarlige for å overholde alle lokale lover, regler og forskrifter. Vi kan når som helst og etter eget skjønn begrense tilgjengeligheten til plattformen, helt eller delvis, for enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon vi velger.

Meldinger

Clonable kan varsle deg via e-post, en melding på plattformen eller på andre rimelige måter. Du må varsle Clonable skriftlig via e-post eller på annen måte som uttrykkelig angitt av Clonable. Clonable kan kringkaste, distribuere eller vise varsler eller meldinger gjennom Clonable-tjenesten for å informere deg om endringer i avtalen, Clonable-tjenesten og -plattformen, personvernregler eller andre saker av interesse. Slike sendinger, distribusjoner eller visninger av informasjon utgjør et varsel til deg.

Gjeldende lovgivning og andre generelle vilkår og betingelser

Avtalen oppretter ikke og skal ikke tolkes slik at den oppretter et partnerskap, joint venture, arbeidsgiver-ansatt, agentur eller franchisegiver-franchisetakerforhold mellom deg og Clonable. Avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med nederlandsk lov, uten at prinsipper om lovkonflikter får virkning. Avtalen og eventuelle ytterligere avtaler som måtte følge av den, skal reguleres av nederlandsk lov. Du samtykker i at ethvert rettslig eller rimelig søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen, kun skal anlegges ved domstolene i byen s'Hertogenbosch, og du samtykker herved i og underkaster deg disse domstolenes personlige jurisdiksjon for avgjørelse av slike søksmål og gir avkall på eventuelle innsigelser om jurisdiksjon, verneting eller uhensiktsmessig forum for slike domstoler. Du samtykker i at ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av din bruk av Clonable-tjenesten og -plattformen eller avtalen, må fremmes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppsto, ellers vil det være foreldet for alltid, til tross for foreldelsesfrister eller annen lov om det motsatte. Hvis Clonable unnlater å håndheve eller utøve noen av bestemmelsene i avtalen eller relaterte rettigheter i løpet av denne perioden, vil det ikke utgjøre et avkall på denne rettigheten eller bestemmelsen. Hvis en bestemmelse i avtalen er ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses å kunne skilles fra disse vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene. Clonable kan når som helst overdra avtalen, helt eller delvis, med eller uten varsel til deg. Du kan ikke overdra, overføre eller underlisensiere avtalen eller noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Clonable. En parts frafall av brudd eller mislighold i henhold til denne avtalen skal ikke anses som et frafall av tidligere eller senere brudd eller mislighold. Overskrifter, bildetekster eller avsnittstitler i denne avtalen er kun tatt med for å gjøre det lettere for leseren og definerer eller forklarer på ingen måte noe avsnitt eller noen bestemmelse i denne avtalen. Dette er hele avtalen mellom deg og Clonable med hensyn til avtalens innhold og kan ikke endres av deg. Avtalen skal være til fordel for Clonablesine etterfølgere, rettighetshavere og lisenstakere. Uten begrensning samtykker du i at en utskrevet versjon av Avtalen og ethvert varsel gitt i elektronisk form skal være gyldig i rettslige eller administrative prosedyrer basert på eller relatert til Avtalen i samme omfang og på samme vilkår som andre forretningsdokumenter og opptegnelser som opprinnelig ble generert og oppbevart i utskrevet form.

Opphavsrett og merknader om opphavsrett

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber brukerne våre om å gjøre det samme. Vi kan, under passende omstendigheter og etter eget skjønn, avslutte kontoene til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som krenker opphavsretten, kan du gi vår Copyright Agent følgende informasjon:

 • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten;
 • en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket
 • En beskrivelse av hvor materialet du hevder er krenket, ligger på plattformen;
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse;
 • en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omstridte bruken ikke er godkjent av opphavsrettsinnehaveren, din agent eller loven, og
 • en erklæring fra deg, avgitt på ære og samvittighet, om at ovennevnte opplysninger i meldingen er korrekte og at du er rettighetshaveren eller har fullmakt til å opptre på vegne av rettighetshaveren.

Endringer i avtalen

Clonable forbeholder seg retten til å endre avtalen etter eget skjønn, og eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering. Vi vil kunngjøre slike endringer ved å legge ut det reviderte utkastet til avtalen på plattformen. Du kan finne ut når Avtalen sist ble revidert ved å se "Sist revidert den" nederst på denne siden. Hvis du fortsetter å bruke plattformen etter slike endringer, anses du for å ha godtatt endringene. Hvis du ikke godtar vilkårene i avtalen eller eventuelle endringer i den, må du slutte å bruke denne plattformen.

Sist revidert 08. mai 2023