🎉 Vi har lansert vår nye WordPress-plugin! Last ned nå

Oversettelse med Ai - hvor god er oversettelsen med kunstig intelligens på Clonable?

AI-drevne oversettelsesmaskiner, som Google Translate og Deepl, har revolusjonert måten vi oversetter tekster på. Men hvor nøyaktige er egentlig disse maskinene sammenlignet med menneskelige oversettere? Er ikke morsmålsoversettere mye bedre? Eller kan man fortsatt bruke ai-oversettere til enkelte prosesser? Se også hvordan Clonable hjelper nettstedseiere med å optimalisere oversettelseskvaliteten og dermed også bidra til en bedre SEO-score.

Nøyaktighet for populære ai-oversettelsesmaskiner

Google Translate og Deepl har fått global anerkjennelse som ledende AI-oversettelsesmotorer. Men som alle teknologiske verktøy har de sine egne begrensninger. Spørsmålet er om disse maskinene virkelig er i stand til å forstå nyansene i det menneskelige språket fullt ut.

Det menneskelige språkets kompleksitet

AI-oversettelsesmaskiner baserer seg på avanserte algoritmer og nevrale nettverk for å generere oversettelser. Til tross for denne avanserte teknologien er de ikke ufeilbarlige når det gjelder å forstå subtile forskjeller og nyanser i det menneskelige språket. Dette fører til utfordringer når det gjelder å oversette idiomatiske uttrykk, kulturelle referanser og teknisk sjargong, og noen ganger går konteksten tapt.

Kvalitativ vurdering av Google Translate

Hvis vi ser spesifikt på Google Translate, som er en av de mest brukte AI-oversettelsesmotorene i verden, varierer nøyaktigheten sterkt avhengig av konteksten. Google Translates ytelse varierer også betydelig mellom mindre og større språk, noe som er en av grunnene til at vi på Clonable ennå ikke ønsker å tilby alle språk (vi ønsker å garantere et visst kvalitetsnivå). I noen tilfeller kan oversettelsen av mindre språk være mindre nøyaktig, med en nøyaktighetsgrad som er betydelig lavere enn for større språk. Dette har direkte konsekvenser for oversettelsesbehovene dine, spesielt hvis målgruppen din omfatter flere språk.

Betydningen av kontekstuelle variabler

Det er viktig å forstå variablene som påvirker nøyaktigheten. Tekniske, kulturelle og kontekstuelle faktorer spiller en rolle for hvor effektiv Google Translate er. Som et resultat kan oversettelsen av en enkel setning variere avhengig av språkets kompleksitet og tilgjengeligheten av relevant kontekst.

Her er noen viktige aspekter ved kontekstuelle variabler:

Teknisk kompleksitet:

 • Teknisk sjargong og teknisk terminologi: Når du oversetter tekniske tekster eller teknisk sjargong, er det viktig å ha en dyp forståelse av spesifikke termer. Google Translate kan ha problemer med å oversette komplisert teknisk terminologi nøyaktig, noe som kan føre til oversettelsesfeil.

Kulturelle faktorer:

 • Kulturelle nyanser og uttrykk: Google Translate har noen ganger problemer med å fange opp kulturelle nyanser og spesifikke uttrykk som er unike for enkelte språk. Dette kan føre til at oversettelser mister sin opprinnelige mening, spesielt i kontekster med sterke kulturelle bånd.

Kontekstuell informasjon:

 • Manglende kontekstuelle holdepunkter: Nøyaktigheten av en oversettelse avhenger i stor grad av om det finnes tilstrekkelig kontekstuell informasjon. I noen tilfeller kan Google Translate ha problemer med å tolke en setning riktig hvis den nødvendige konteksten mangler.

Idiomatiske uttrykk:

 • Idiomer og billedspråk: Å oversette idiomatiske uttrykk og billedspråk er en velkjent utfordring for maskinoversettelsessystemer. Den bokstavelige oversettelsen av et idiom kan føre til tap av mening hvis konteksten ikke forstås fullt ut.

Flere betydninger:

 • Polysemi og homonymi: Ord med flere betydninger (polysemi) eller homonymer kan føre til forvirring. Google Translate må finne den riktige betydningen i den spesifikke konteksten, noe som noen ganger kan føre til oversettelsesfeil.

Menneskelig oversettelse versus ai-oversettelse: sammenligning av nøyaktighet

Menneskelige oversettere har en dyp forståelse av nyansene i det menneskelige språket. Dette omfatter ikke bare den bokstavelige oversettelsen av ord, men også evnen til å formidle kulturelle referanser, idiomatiske uttrykk og teknisk sjargong. Den menneskelige hjerne er i stand til å forstå kontekst og formidle tonen og følelsene i originalteksten på en treffende måte.

Teknisk, juridisk eller spesialisert innhold krever ofte en dyp forståelse av fagområdet. Menneskelige oversettere kan håndtere denne kompleksiteten og levere oversettelser som ikke bare er korrekte, men som også tar hensyn til fagområdets spesifikke terminologi og stilkrav.

Kostnads- og tidsaspekter ved menneskelig oversettelse

Selv om menneskelig oversettelse gir enestående nøyaktighet, har det ofte en betydelig kostnad. Profesjonelle oversettere tar betalt per ord eller per time, noe som kan føre til betydelige utgifter, spesielt for større prosjekter som oversettelse av nettsteder. Jakten på perfeksjon har sin pris, og denne kostnadsfaktoren kan være en begrensende faktor for bedrifter med et stramt budsjett.

Menneskelig oversettelse tar tid, og oversettelseshastigheten er ikke alltid forenlig med behovene i en digital verden i rask utvikling. Lange ledetider kan være en hindring, spesielt for prosjekter som krever umiddelbar implementering.

Fordeler med AI-oversettelser

Hastighet og effektivitet

En av de mest iøynefallende fordelene med AI-oversettelse er den enestående hastigheten med hvilken store tekstmengder kan oversettes. For bedrifter som har behov for rask global kommunikasjon, gir AI betydelige effektivitetsgevinster, slik at tidskritiske oversettelsesprosjekter kan håndteres raskt.

Kostnadsbesparelser

Sammenlignet med menneskelig oversettelse kan AI-oversettelse være mer kostnadseffektivt, spesielt ved oversettelse av store tekstmengder. Bedrifter med begrensede budsjetter kan dra nytte av de lavere kostnadene ved automatiserte oversettelsesløsninger.

Utfordringer ved bruk av AI-oversettelser

Mangel på menneskelig forståelse

AI-oversettelsesmaskiner mangler den dype menneskelige forståelsen av kontekst, kulturelle nyanser og emosjonelle nyanser. Dette kan føre til oversettelser som er bokstavelig talt korrekte, men som ikke fullt ut fanger opp den tiltenkte betydningen.

Begrenset nøyaktighet i spesialisering

På spesialiserte områder, som juridisk eller medisinsk oversettelse, kan AI-oversettelser komme til kort. Forståelse av spesifikk terminologi og komplekse begreper krever ofte ekspertise fra en menneskelig oversetter.

Clonable: synergien mellom human- og ai-oversettelser

Clonable tilbyr en innovativ tilnærming ved å utnytte styrkene til både menneskelig og kunstig intelligens. Den kombinerer hastigheten til AI med den dyptgående kontekstuelle tolkningen til menneskelige oversettere.

Flere Ai-motorer for økt nøyaktighet

I motsetning til mange andre AI-oversettelsestjenester bruker Clonable flere AI-motorer, inkludert avanserte tjenester som DeepL, Google Translate og ChatGPT. Denne allsidige tilnærmingen sikrer økt oversettelsesnøyaktighet, selv når det gjelder mindre språk.

Verktøy for etterredigering

Clonable tilbyr verktøy for etterredigering som gjør det mulig for nettstedsansvarlige og profesjonelle oversettere å gjøre justeringer i automatisk genererte oversettelser. Dette gjør det mulig for brukerne å finne den perfekte balansen mellom automatiseringens hastighet og den menneskelige ekspertisen. Ai-oversettelsen gir et godt grunnlag, mens funksjonene på Clonable gjør det raskt og enkelt å gjøre finjusteringer i etterkant.

Praktiske tips for optimalisering med Clonable

 • Sjekk først topp- og bunnteksten, med alle menyelementene. Hvorfor det? Fordi disse vises på alle sider, og fordi de ofte er 1-3 ords oversettelser, der det er mindre kontekst og sjansen for feil blir litt større.
 • Sjekk viktige sider, for eksempel en hjemmeside
 • Gå inn i Google Analytics og ta en utskrift av de 10, 50 eller 100 mest besøkte nettadressene på det opprinnelige nettstedet. Hvis du sjekker disse, vil du ha nettstedet i perfekt orden for de fleste besøkende.

Vår erfaring er at ca. 4-8 timers korrekturlesing av et nettsted på 250 sider gjør en verden til forskjell.

Hvor kvalitativ er Clonable i prosent:

 • Latinske språk uten ekstra korrekturlesing: 98 %.
 • Kyrilliske språk uten ytterligere korrekturlesing: 95 %.
 • Andre språk som kinesisk, japansk, koreansk: 90 %.
 • Clonable Med korrekturlesing (flere timer per 250 sider): 99%

Har du fortsatt spørsmål?

Fyll deretter ut skjemaet nedenfor.

Relaterte blogger: