🎉 Vi har lansert vår nye WordPress-plugin! Last ned nå

SEO-strategier for internasjonale nettsteder med Clonable

Betydningen av SEO for internasjonale nettsteder kan ikke understrekes nok. En gjennomtenkt SEO-strategi øker ikke bare nettstedets synlighet, men sikrer også en bedre brukeropplevelse og i siste instans flere konverteringer. Denne artikkelen fokuserer på hvordan man bruker SEO på utenlandske nettsteder, med fokus på Clonable som en effektiv plattform for å forenkle denne prosessen.

Hvorfor er SEO viktig for utenlandske nettsteder?

1. Global synlighet: I dagens dynamiske digitale miljø er det å øke nettstedets globale synlighet en ubestridelig forutsetning for suksess. En gjennomtenkt SEO-strategi er nøkkelen til å nå ut til et globalt publikum. Ved å inkludere de riktige søkeordene, optimalisere nettstedets struktur og styrke den generelle tilstedeværelsen på nettet øker du nettstedets synlighet. Dette fører ikke bare til mer trafikk, men også til et solid omdømme på nettet, slik at nettstedet ditt fremstår som en pålitelig kilde.

2. Konverteringsmuligheter: Å forstå lokale søkevaner og trender er en viktig del av en effektiv SEO-strategi. Ved å dykke dypt ned i de kulturelle nyansene i målmarkedet kan du ikke bare optimalisere brukeropplevelsen, men også øke sjansene for konvertering betraktelig. Når du tilpasser innholdet til målgruppens spesifikke behov og forventninger og tar hensyn til lokale trender, skaper du et engasjerende og personlig miljø. Dette fremmer ikke bare engasjementet hos de besøkende, men øker også sannsynligheten for at de konverteres til verdifulle kunder.

3. Konkurransefortrinn: Et nettsted som er optimalisert for internasjonale markeder, har et betydelig konkurransefortrinn. I den globale konkurransen på nettet er det ikke bare ønskelig, men også nødvendig å ha et SEO-vennlig nettsted. Ved å gi søkemotorene relevant og optimalisert innhold posisjonerer nettstedet ditt seg som en autoritet i bransjen. Dette konkurransefortrinnet er avgjørende for å etablere en sterk tilstedeværelse på internasjonale markeder, der evnen til å skille seg ut og utstråle pålitelighet er uvurderlig for bedriftens globale suksess.

Hva er forskjellen mellom internasjonal SEO og lokal SEO?

Hovedforskjellen mellom lokal og internasjonal SEO ligger i omfanget. Mens lokal SEO fokuserer på søkeord og målgrupper innenfor et begrenset geografisk område, fokuserer internasjonal SEO på målgrupper i flere geografiske regioner.

Det er fire viktige forskjeller mellom lokal SEO og internasjonal SEO:

Kostnader: På grunn av sin størrelse og sitt omfang er internasjonale SEO-tiltak normalt forbundet med betydelige kostnader. Å nå ut til målgrupper globalt krever betydelige investeringer i ressurser og strategier.

Innhold: For å sikre internasjonal rekkevidde må du skape betydelig mer innhold enn i en lokal SEO-strategi. Ulike kulturelle bakgrunner og språkforskjeller krever en differensiert tilnærming for å betjene mangfoldet i den internasjonale målgruppen.

Fangst: Internasjonal SEO utvider målgruppen du prøver å fange opp, noe som krever grundige undersøkelser for å sikre at merkevaren din svarer til kundenes forventninger. Å forstå ulike kulturelle kontekster og markedssegmenter er avgjørende for å lykkes.

Konkurranse: Konkur ransen om søkeord og kunder er mye større ved internasjonal SEO. I stedet for bare å konkurrere med selskaper innenfor samme lokale innflytelsessfære, må du kanskje forholde deg til multinasjonale selskaper. Dette krever en mer strategisk tilnærming for å skille seg ut i et mye mer konkurransepreget miljø.

SEO-trinn for internasjonale nettsteder:

1. Bestem deg for hvor og hvem du retter deg mot: Begynn med å velge målmarked og målgruppe. Bestem deg for eksempel for om du vil rette deg mot det brede markedet i Brasil og deretter zoome inn på en undergruppe av dette markedet som har ressurser og motivasjon til å kjøpe produktet ditt. Jo mer fokusert du er når det gjelder "hvor" og "hvem", jo bedre resultater får du.

2. Bestem deg for om du vil ansette et internasjonalt SEO-byrå: Vil du bære den tunge byrden med internasjonal SEO selv, eller vil du outsource dette arbeidet? Begge deler har sine fordeler. Du kjenner merkevaren din bedre enn noen andre, men SEO-eksperter er dyktige til å forstå lokale preferanser og lage en strategi som passer.

3. Utfør internasjonale søkeordsundersøkelser: Å bruke relevante søkeord er en viktig del av søkemotoroptimaliseringen. Det er ikke nok å bare oversette søkeordene dine hvis du jobber med internasjonal SEO. I de fleste tilfeller må du "transkreere" dem.

Behandle søkeordene dine fra sak til sak. Noen søkeord vil være vanskeligere å konvertere enn andre. Forstå nøyaktig hva folk i målgruppen din skriver inn i søkemotorene, og tilpass søkeordene deretter.

Når du er ferdig med å oversette eller undersøke søkeordene dine, bør du ta en titt på hvor ofte det søkes etter dem. Bruk verktøy som Googles Keyword Planner til å undersøke hvor ofte det søkes etter dem i hvert enkelt målområde hver måned.

4. Velg riktig internasjonal domenestruktur: Domenestrukturen på nettstedet ditt gjør det enklere (eller vanskeligere) for besøkende og søkemotorer å finne innholdet ditt. Det finnes flere alternativer:

  • ccTLD (landskodet toppdomene): Spesifikke domener på to bokstaver som er tilordnet bestemte land (f.eks. .us for USA, .ca for Canada).
  • gTLD (generisk toppnivådomene): Domeneutvidelser med tre eller flere tegn (f.eks. .com, .gov).
  • ccTLD eller gTLD med underdomener: Opprett underdomener som kombinerer aspekter ved både ccTLD-er og gTLD-er.
  • ccTLD eller gTLD med underkataloger: Opprett underkataloger for nettstedet ditt som endrer plasseringen av landskoden.

5. Optimaliser innholdet for region og språk: Til slutt må du sørge for at alt innholdet er optimalisert for målregionen og det lokale språket. Dette innebærer å dobbeltsjekke alle toppdomener, oversettelser og innholdsressurser for å sikre at de er i tråd med lokale forventninger.

Og ikke glem taggen "rel="noopener" target="_blank" hreflang". Dette HTML-attributtet angir det geografiske området og språket på en nettside. Det brukes til å skille mellom lignende nettsider som retter seg mot ulike målgrupper, slik at søkemotorene ikke anser dem som duplikatinnhold. Det ser ut som følger:

<link rel="alternate" rel="noopener" target="_blank" hreflang="x" rel="noopener" target="_blank" href="https://example.com/alternate-page" /> />.

SEO på Clonable: forenklet internasjonal optimalisering

Vil du bruke internasjonal SEO raskt og enkelt? Da er Clonable et kraftig verktøy som forenkler og forbedrer denne optimaliseringsprosessen. Clonable gjør det ikke bare enklere å raskt klone nettstedet ditt til flere språk, noe som uansett har en positiv innvirkning på SEO, men det finnes også en rekke innebygde funksjoner og muligheter i Clonable som gjør det enklere for deg som bruker:

Et godt grunnlag: Clonable registrerer alt på siden din, inkludert menyer, widgets, bunntekster, temaelementer og dynamisk innhold, slik at 100 % av nettstedet ditt er tilgjengelig på det nye målspråket. Dette forhindrer forvirring for både søkemotorroboter og menneskelige besøkende.

Justere tekster i oversettelser: På Clonable er det enkelt å redigere oversettelser: Dette er ment å være mer enn bare en språklig justering; det er en strategisk tilnærming for å sikre at innholdet er kulturelt, språklig og søkemotortilpasset og har en positiv effekt. Ved å ta hensyn til lokale nyanser og trender skapes en sømløs integrering med målgruppen, noe som øker sannsynligheten for engasjement og til slutt fører til positive konverteringer.

Oversettelsesregler for søkeord: Clonable's oversettelsesregler gjør det mulig å fremheve de riktige søkeordene i ulike språkversjoner. En konsekvent bruk av disse reglene skaper ikke bare et enhetlig utseende, men optimaliserer også for lokale søkemønstre. Dette styrker nettstedets posisjon i søkeresultater over hele verden. Ved å definere disse reglene kan frekvensen av viktige søkeord økes på en målrettet måte. Dette påvirker ikke bare rangeringen i søkemotorene, men sørger også for at innholdet samsvarer bedre med brukerens søkeintensjon, noe som forbedrer brukeropplevelsen ytterligere.

Automatisk lagt til hreflang-tagger: Hreflang-tagger er avgjørende for at søkemotorene skal forstå språket på en nettside og hvem den skal vises for. Disse kodene er kjent for å være vanskelige å implementere, men Clonable gjør dette automatisk for deg. Dermed vises riktig språkversjon til riktig målgruppe, noe som optimaliserer den internasjonale SEO-innsatsen din.

Oversettelse og tilpasning av metadata: Clonable oversetter ikke bare all synlig tekst, men oppdager og oversetter også viktige SEO-tekster, som metadata og alt-tekster til bilder. Dette optimaliserer ikke bare innholdet, men også de underliggende tekniske elementene som søkemotorene bruker til indeksering. På Clonable kan du tilpasse metatitler for hver språkinnstilling, noe som er en enkel, men effektiv funksjon for internasjonal SEO. Ved å optimalisere disse titlene med relevante nøkkelord og fokusere på lokale trender blir nettstedet ditt ikke bare lettere å finne, men det blir også umiddelbart attraktivt for lokale målgrupper.

Samarbeid med profesjonelle oversettere eller korrekturlesere: Clonable lar deg hyre inn profesjonelle oversettere for å få nøyaktige og effektive oversettelser.

Samarbeid om SEO-strategien: SEO-ekspertene, innholdsteamet og oversetterne kan samarbeide direkte om SEO-strategien via Clonable-dashbordet. Dette sikrer et strømlinjeformet samarbeid, der alle involverte har tilgang til den informasjonen og de verktøyene som trengs for å optimalisere den internasjonale SEO-innsatsen.

Dedikerte språk-URL-er i WordPress: For hvert nye språk du legger til, oppretter Clonable automatisk undermapper. Dette er viktig hvis du vil at Google skal indeksere de oversatte sidene dine. Dermed opprettholder du en strukturert og optimalisert URL-arkitektur for hver språkversjon av nettstedet ditt.

Internasjonal SEO-sjekkliste

Er du klar til å begynne å utarbeide en internasjonal SEO-strategi? Her er en sjekkliste for å sikre at du ikke går glipp av et eneste trinn i prosessen, inkludert nyttige tips for bruk av Clonable:

Definer markedstilnærmingen din

Hvis du selger de samme produktene i flere land, men til folk som snakker forskjellige språk, bør du bruke en språkbasert segmenteringsstrategi. Det betyr at du må sørge for at alt innhold på nettstedet ditt er oversatt til alle språk som er viktige for virksomheten din.

Bedriften må ha en landspesifikk strategi hvis produktene og tjenestene varierer på de internasjonale markedene, eller hvis den bruker et eget merkenavn på hvert lands lokale språk. Du trenger landspesifikke nettsteder som er optimalisert for de respektive internasjonale markedene. Utnytt mulighetene for automatisk opprettelse av underkataloger eller underdomener for strukturert internasjonalt innhold, avhengig av markedstilnærmingen.

Utføre markedsundersøkelser

Bruk grundige markedsundersøkelser til å identifisere relevante søkeord og språk for din internasjonale målgruppe.

Undersøk konkurrentene dine.

Analyser konkurrenter for å oppdage internasjonale SEO-muligheter som andre kanskje ikke har satset på ennå.

Svar på spørsmål på det lokale språket og i den lokale konteksten.

Sørg for nøye oversettelse og tilpasning av innholdet slik at spørsmålene besvares i riktig kontekst og på riktig språk.

Ta hensyn til de overordnede forretningsprosessene

Gjennomfør godt strukturerte prosesser for alltid å legge ut eller oppbevare alt, inkludert oppdateringer, på riktig språk. Clonable kan spille en viktig rolle i dette.

Velg de målgruppene du ønsker å appellere mest til.

Implementer internasjonal SEO steg for steg, med én målgruppe om gangen, for å oppnå en effektiv implementering.

Oversett eksisterende innhold.

Clonable gjør dette raskt og enkelt. Det sparer deg for mye arbeid, slik at du kan bruke den frigjorte tiden på markedsføring og SEO. Bruk Clonable's oversettelsesregler for å oppnå ikke bare bokstavelige oversettelser, men "transcreation" for kulturelt tilpasset innhold.

Optimaliser språkalternativene på nettstedet (eller nettsidene).

Bruk riktig språk per side, enten du velger landsspesifikke underdomener eller ett enkelt domene med undermapper.

Unngå automatiske viderekoblinger basert på IP-adresse.

Manuell styring av viderekoblinger er mer brukervennlig enn automatiske viderekoblinger basert på IP-adresse. Automatisk omdirigering av besøkende eller søkemotorer basert på IP-adresser kan imidlertid irritere brukerne. Det kan også være forvirrende for søkemotorer, noe som kan føre til at besøkende aldri finner visse typer innhold.

Tilpass emner og sider til lokale kulturer og vanlige søkeord.

Involver innspill fra morsmålstalere for å tilpasse temaene til lokale kulturer.

Utvikle en lenkebyggingsstrategi for hvert marked.

Hjelp til å sette opp lokale lenkebyggingsstrategier med spesifikke oversettelsesregler for hvert marked. Google vil se at innholdet ditt er relevant for tyske brukere hvis du har et stort antall inngående lenker fra .de-domener.

Implementer automatisk passende hreflang-tagger og optimaliser metadata med Clonable.

Legg automatisk til hreflang-tagger og optimaliser metadata med Clonable for en internasjonal SEO-strategi.

Bruk Clonable for effektivt samarbeid med internasjonale team.

Tilrettelegg for sømløst samarbeid med internasjonale team, SEO-eksperter og oversettere via det brukervennlige Clonable Dashboard.

Kommer snart: AI-sikret lesing for optimal kvalitet.

Hold et øye med Clonable for det kommende tillegget av AI-proofreading, som vil øke oversettelseskvaliteten til 99 % for en enda mer effektiv internasjonal SEO-strategi.

Ved å følge denne sjekklisten, som er optimalisert med funksjonene i Clonable, kan du implementere en effektiv internasjonal SEO-strategi og øke din globale tilstedeværelse på nettet.

Har du fortsatt spørsmål?

Fyll deretter ut skjemaet nedenfor.

Relaterte blogger: