🎉 Vi har lansert vår nye WordPress-plugin! Last ned nå

Oversette CSV- eller XML-fil?

Netthandel har revolusjonert måten bedrifter driver på, og gjort det lettere for dem å nå ut til et globalt publikum. En av nøkkelkomponentene i en nettbutikk er muligheten til å tilby produkter på ulike markedsplasser, inkludert Google Shopping, Amazon og andre plattformer. For bedrifter som ønsker å drive virksomhet i flere land, kan imidlertid språkbarrierer være et stort hinder. Spesielt hvis selskapet ennå ikke har et eget nettsted på det aktuelle språket.

Hvis du som bedrift vil gjøre produktene dine tilgjengelige for kunder over hele verden, må du tilby produktinformasjon på målgruppens språk. Det er her oversettelsen av XML- eller CSV-filer blir avgjørende. Disse filene inneholder produktinformasjon som produktnavn, beskrivelse, pris og andre detaljer som trengs for å opprette en produktoppføring.

For å kunne annonsere på plattformer som Google Shopping og Amazon, må bedriftene levere disse produktoppføringene i riktig format og på riktig språk. Dette sikrer at produktinformasjonen vises nøyaktig til potensielle kunder, noe som resulterer i mer salg og inntekter for virksomheten.

Oversette CSV- og XML-feeder

Å oversette XML- eller CSV-filer kan imidlertid være en vanskelig oppgave, særlig for bedrifter som ennå ikke har en utenlandsk nettbutikk. Det krever kunnskap om målspråket og mye tid og ressurser. For bedrifter med store og stadig skiftende produktkataloger kan prosessen være enda mer utfordrende.

Heldigvis finnes det en løsning på dette problemet. Clonable har utviklet en brukervennlig funksjon i sitt verktøy som gjør det enkelt for bedrifter å oversette XML-feeds. Clonable er utviklet for å gjøre det enkelt å kopiere, oversette og vedlikeholde nettsteder. For å gjøre det så enkelt som mulig å drive virksomhet på tvers av landegrensene. Med Clonable kan bedrifter raskt oversette produktinformasjon fra sine opprinnelige XML-feeds til flere språk, noe som gjør det enklere å utvide kundebasen og øke salget.

Konfigurasjon, regler og unntak

I Clonable kan du med noen få klikk oversette en xml-feed på den måten som passer best for nettbutikken din. Hvis det f.eks. er noen felter som ikke er nyttige å oversette, kan du ekskludere dem for å redusere oversettelseskostnadene. Det gjør du ved å fjerne merket i avmerkingsboksen under Oversett for det feltet du ikke ønsker å oversette. Hvis du i tillegg ikke ønsker at dette feltet skal være med i den oversatte feeden, kan du også fjerne merket i avmerkingsboksen under Inkluder. I eksemplet til høyre kan du for eksempel se at bare tittelen og beskrivelsen er oversatt av Clonable. Du kan justere disse innstillingene i etterkant ved å laste opp feeden på nytt.

Via såkalte "substition rules" og "exclusions" kan du angi nøyaktig hvordan XML-feedene skal oversettes andre steder i Clonable dashboardet. Ved hjelp av Texterstatninger er det mulig å justere et ord/en frase for hele XML-feeden på én gang. Dette er for eksempel nyttig hvis et bestemt faguttrykk blir feiloversatt flere ganger av Clonable. Du må imidlertid forsikre deg om at oversettelsen må justeres på hvert sted, så vær oppmerksom på dette. Ved å bruke funksjonen Texterstatninger kan du sørge for at den feilaktige oversettelsen tilpasses hele nettstedet med én enkelt endring. Med oversettelsesekskluderinger kan du forhindre at visse ord eller ordkombinasjoner blir oversatt. Dette kan for eksempel være nyttig for (merke)navn eller adresser.

Automatisering av oversettelse av XML-filer

På denne måten kan bedrifter automatisere oversettelsesprosessen slik at produktinformasjonen blir nøyaktig oversatt til målspråket. Verktøyet har et brukervennlig grensesnitt som er enkelt å navigere i, noe som gjør det tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser. Med sitt omfattende utvalg av tjenester er Clonable en one-stop-løsning for bedrifter som ønsker å utvide sin globale rekkevidde. Det gjør det mulig for bedrifter å nå ut til et bredere publikum, øke salget og generere større inntekter.

Har du fortsatt spørsmål?

Fyll deretter ut skjemaet nedenfor.

Relaterte blogger: